رضا عابدینی (متولد سال ۱۳۴۶، تهران) طراح گرافیک و مدیر هنری معاصر ایرانی است. او فارغ‌التحصیل رشته طراحی گرافیک از هنرستان هنرهای تجسمی پسران تهران و لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر تهران است و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده‌است >>> اینستاگرام - سایت  شخصی

Reza Abedini (born 1967 in Tehran) is an Iranian graphic designer and a professor. His works keep a modern theme as he blends traditional Islamic patterns, calligraphy and culture. He combines simple illustrations with poetic typography and elegant layouts, exploring the beauty of the Persian language >>> Instagram - Personal Site

نمایش گالری در اندازه بزرگ