رضا لواسانی، متولد ۱۳۴۱ در تهران، در نقاشی و مجسمه سازی شهرت خاصی دارد. او سوژه هایش را از عناصر شعر و افسانه های اسطوره ای انتخاب می کند >>>

Born in 1962 in Tehran, Reza Lavassani is known for his oil paintings and sculptures. A master craftsman, Lavassani’s works are defined by his very personal visual interpretation of elements he chooses from poetry and mythological fables >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ