جیمز مونروئه از پدران بنیانگذار  کشور جدید ایالات متحده آمریکا پنجمین رئیس جمهور آمریکا که از سال 1817 تا 1825 به مدت هشت سال درکاخ سفید حضور داشت. در 2 دسامبر سال 1823 با کمک  وزیرخارجه اش  جان کوینسی دکترین معروف خود را که در تاریخ به دکترین مونروئه  معروف  است  اعلام کرد. البته انشای  این دکترین خیلی ساده  است و خواننده متوجه هدف اصلی ازنگارش آن نمیشود. در این دکترین ایالات متحده اعلام میکند که در درگیری های داخل اروپا مشارکت نمیکند اما در عین حال به کشورها یاروپائی اجازه دخالت در امور کل قاره  آمریکا را نمیدهد........... این اعلامیه  در واقع نوعی اعلام حاکمیت و مالکیت واشنگتن بر قاره آمریکا و بعد ازسال 1945 بر کل جهان   است.  دکترین مونروئه سنگ بنای سیاست خارجی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ازمعتقدان دو آتشه  این دکترین  است.

 دکترین مونروئه مکمل اعلامیه استقلال آمریکا  است.  دردکترین مونروئه مرزهای جغرافیائی آمریکا که رسما  در چارچوب کشور ایالات متحده بود به کل قاره و سپس همه جهان گسترش یافت. مطابق مفاد همین اعلامیه  است  که سیاستمداران در  واشنگتن کوبا  و ونزوئلا و حتی برزیل و آرژانتین و همه قاره آمریکا را عملا جزئی از کشور خود و یا به اصطلاح خارج نزدیک به حساب میاورند.

نمایش گالری در اندازه بزرگ