گورستان تاریخی گیلیارد، اولین محل اسکان کلیمیان ایران، اولین گورستان تاریخی ثبت شده کلیمیان در فهرست آثار ملی، گورستانی که می گویند تونل و راه زیرزمینی به اورشلیم دارد، گورستان گیلعاد که هم نام سرزمینی است در کرانه شرق رود اردن و یکی از ۱۸ مکان مقدس یهودیان جهان

) گیلعاد Gilead یا Gilaad به عبری גִּלְעָד منطقه کوهستانی است در شرق رود اردن، درجنوب محدوده قلمرو ماناسه (از نوادگان بنی اسرائیل) و شرق گاد גָּד  که بیشتر از قوم گاد در آنجا ساکن شدند. قله کوه گاد به ارتفاع ۱۲۴۶ متر است و باغ های زیتون و تاک در آن فراوان است، آثار دو کلیسای بیزانس و یک سایت و تپه دوره عصر آهن نیز در آن کشف شده است.

(آرامستان گیلیارد) در شمال غربی میدان جهاد گیلاوند قرار گرفته و بر اساس کتاب ایران باستان منطقه مذکور اولین محل اسکان کلیمیان ایران است و در سال ۷۴۴ ق م کلیمیان پس از اسارت به ایران کوچانده و تبعید و در منطقه گیلاوند اسکان گزیدند

نمایش گالری در اندازه بزرگ